Serveis

Centre de Serveis

El Centre de Serveis de la Ciutat de la Justícia neix amb la vocació de prestar assistència a tots els usuaris del complex, tant interns com a externs.

IMG_8331.jpg
El Centre de Serveis ofereix un conjunt de serveis, que de manera integral, bé sigui mitjançant un o diversos mitjans de contacte, ofereix la possibilitat de gestionar i solucionar totes les possibles consultes, trucades, peticions i incidències a través del sistema ServiceONE .
El Centre de Serveis ha estat concebut com un centre d’atenció al client, on la satisfacció de les necessitats dels usuaris i el compliment de les especificacions requerides constitueixen els factors clau per aconseguir el benefici empresarial, i entenent la fidelització del client com a instrument de millora de la qualitat de servei.

Els principals objectius del Centre de Serveis són:

 • Aconseguir un alt grau de satisfacció i fidelització dels clients interns i externs, atenent i controlant en tot moment la correcta assignació i resolució de totes les incidències i peticions de serveis generades al dia a dia.
 • Millorar la relació amb els clients mitjançant una gestió eficaç dels fluxos.
  Generar una cultura de confiança i compromís amb el servei al client.
 • Gestió eficient dels recursos.

Serveis Generals Edifici "D"

 • Sistema de climatització aire fred/calor durantl’horari d’oficina.
 • Manteniment integral de les instal·lacions.
 • Grup electrogen.
 • Sistema dhumectació forçada.
 • Seguretat i vigilància 24 h.
 • Neteja de vidres façana exterior.
 • Targetes digitals.
 • Canalització de les telecomunicacions.
 • Neteja zones comunes i privades.
 • Servei de Recepció de Visites.
 • Control de plagues.
  Jardineria exterior.
 • Tributs i Assegurances.
 • Pla d’autoprotecció general de l’immoble.

Serveis Privatius Edifici "D"

 • Gestió d’espais.
 • Projectes d’execució d’obres noves i instal·lacions.
 • Manteniment Instal·lacions privatives.
 • Neteja interior despatxos.
 • Altres: trasllats, majordomia, transport, etc.