Jutjats

Organizació dels Jutjats

IMG_8331.jpg

La creació de la Ciutat de la Justícia neix de la necessitat d’unificar tots els òrgans judicials per garantir la funcionalitat, l’estalvi, la gestió i l’accessibilitat a totes aquelles persones necessitades del servei, tant si són professionals de la justícia com de ciutadans. S’han adequat diversos espais com el d’informació i espera, de gestió, de tramitació o d’administració de justícia.

Fruit d’aquesta unificació es crea un conjunt d’edificis connectats per un vestíbul comú anomenat Atri.

Els edificis es denominen segons la seva funcionalitat:

C

Jutjats de Primera Instància
Jutjats de Família
Jutjats Mercantils

P

Jutjats Penals
Jutjats Penals d’Executòries

I

Jutjats d´Instrucció
Jutjats de Guàrdia
Jutjats de Vigilància Penitenciària
Jutjats de Violència sobre la dona
Deganat de Barcelona

F

Jutjats de Menors
Jutjats de Guàrdia de Menors
Fiscalia de Menors
Fiscalia Provincial

S

Jutjats Socials

H

Jutjats de l’Hospitalet

G

Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya

D

Oficines i Serveis 

E

Edifici Vivendes

Així doncs, localitzem:

Jutjats:  Jutjats de 1a Instància, Jutjats d’Instrucció, Jutjats penals, Jutjats mercantils, Jutjats de menors, Jutjats de capacitat i estat civil, Jutjats de família, Jutjats de violència sobre la dona (VIDO), Jutjats de Vigilància Penitenciària, Jutjats de Vigilància Penitenciària , Jutjat Degà i Fiscalia.

Oficina Judicial: composta per jutges i secretaris judicials, sales polivalents, arxius de gestió i atenció a lusuari.

Vistes:  Sales de vistes, Sales de testimoni, Sales de detinguts i de víctimes, Sala de togues, equips tècnics.

Col.legis Professionals: Col·legi de Procuradors, Col·legi d’Advocats, Servei d’Orientació Jurídica (SOJ) i despatxos de metges forenses.

La nova Ciutat de la Justícia incorpora també una sofisticada i complexa xarxa d’equipaments tecnològics eficaços i moderns, que permeten incorporar sistemes de treball innovadors com ara notificacions telemàtiques, ascensors intel·ligents, i el fet de poder presentar les declaracions per videoconferència.